UP-BEAT

Nền tảng tạo lập các thử thách thể thảo

Front-End

UI/UX

Back-End

Sweb Việt Nam

Về Up Beat

Dự án Up Beat là nền tảng tạo lập các thử thách thể thao lớn nhất Việt Nam.

Photo

Photo

Photo

Thông tin

  • Category : Thiết kế & Phát triển Website
  • Date :25 June, 2018
  • Client : Up Beat
  • Share