HOTEL

CLARION HOTEL

Clarion living, not just staying.

Front-End

UI/UX

Backend

SWEB VIET NAM

We’re Clarion Hotel

Wesbite Clarion Hotel có tên miền là https://hotelscopenhagenairport.dk/. Thực chất là tổ hợp của 2 website khách sạn Clarion Hotel và Comfor Hotel ở Đan Mạch. Đây là 2 khách sạn được xây dựng cạnh nhau. Khi bạn di chuột vào từng vị trí khách sạn ngay trên trang chủ của website, bạn sẽ được dẫn vào chi tiết thông tin của từng khách sạn và bề mặt sàn của từng tầng trong khách sạn đó. 

Dưới đây là 1 số hình ảnh về website này:

 

Info

  • Category: Thiết kế và Phát triển Website
  • Date: 2019
  • Client: Salt Pixel
  • Share