AI

AIMENEXT

Front-End

UI/UX

Back-End

OVERVIEW

About the AIMENEXT

Tại AIMENEXT, chúng tôi cung cấp giải pháp AI tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn từ tư vấn đến các dịch vụ phát triển AI tùy chỉnh.
AIMENEXT sẽ cung cấp hỗ trợ đầy đủ theo từng giai đoạn của khách hàng, từ việc xây dựng tầm nhìn kinh doanh và phân loại các vấn đề, đến việc lựa chọn công nghệ, tư vấn, phát triển và giới thiệu phù hợp nhất.

Info

  • Category : Thiết kế và phát triển website
  • Date : 2021
  • Client : Aimenext